Spoločnosť Makrowin, s r.o. od roku 1997 ponúka kvalitné drevené okná, ktoré dnes slúžia vo všetkých kútoch Slovenska. Naša spoločnosť už od začiatku svojho pôsobenia kládla dôraz na inováciu, vývoj a kvalitu výrobkov. Kvalite výrobkov podriaďujeme všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej kvality.

Firma MAKROWIN, s.r.o. je privátna spoločnosť, založená v novembri 1997. Vedenie firmy dbá na to, aby mladý kolektív pracoval v prostredí sociálnej istoty a vytvára podmienky pre profesionálny a osobný rast.

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou okien a dverí z kvalitného dreva už od roku 1997. Vstup do tohto odvetvia nebol náhodný a vyplýval zo záujmu uplatniť vedomosti získané v tomto odbore.

Naše dlhodobé úsilie viedlo do procesu certifikácie systému manažérstva kvality a celý proces bol zavŕšený dňa 6. júla 2006 certifikačným auditom systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015.

 
 

Dňa 26. novembra 2007 bol výrobku, drevené okná Makrowin 88, slávnostne udelený Certifikát ochrannej značky kvality N023/2007 a Zlatá medaila SLOVAK GOLD od Nadácie SLOVAK GOLD.

 

Spoločnosť za účelom zdokonalenia svojich vnútorných procesov, ako aj ďalšieho rozvoja neustáleho vzdeláva svojich pracovníkov zabezpečuje početné školenia zamerané na zvyšovanie ich odborného rastu.

logo